http://bozppo.cz/dodge-city-casino/ | casinos online em portugues download avi converter | online pokies real money app english android | http://bozppo.cz/online-gambling-nj-borgata-events/ | aussie pokies games australia athletes bozp | Služby BOZP a PO Milan Kovarik

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

N aše firma se v oblasti BOZP zaměřuje na komplexní poskytování služeb, jelikož není jistě vyšší hodnoty než život a zdraví člověka. Navíc současné právní předpisy ukládají zaměstnavatelům nemalé množství úkolů, které musí splnit. To se děje nejen díky časté právní úpravě předpisů, ale také kvůli přechodu k evropskému právu. Snažíme se Vám tuto problematiku co nejvíce usnadnit, a to díky právě poskytování komplexních služeb podle platných právních předpisů.

Poskytované služby v rámci BOZP

 1. Vypracování povinné dokumentace BOZP dle legislativních požadavků
 2. Provádění povinných ročních kontrol BOZP na pracovištích klienta, dále také auditů BOZP dle platných norem ISO EU
 3. Vyhledávání, posouzení a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně návrhů na minimalizaci rizik, dle zákoníku práce a dalších souvisících platných předpisů; vzájemná informace o rizicích; předání a převzetí pracovišť atd.
 4. Zastupování zadavatele stavby, provádění činností „Koordinátora BOZP“ na staveništích, pracovištích od přípravy projektu až po realizaci stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.; spolupráce se zhotoviteli
 5. Spolupráce při kolaudaci nových staveb a nezávislý bezpečnostní audit na staveništích
 6. Zpracování pracovních postupů, instrukcí a interních předpisů
 7. Provádění kontrol stavu BOZP na pracovištích jak v rámci pravidelných ročních kontrol, tak také provádění mimořádných kontrol
 8. Provádění vstupního a periodického školení BOZP, včetně zpracování povinné dokumentace (osnov, ověření vědomostí, prez. listiny) k jednotlivých druhům školení
 9. Bezpečnostní tabulky – navržení množství a druhů tabulek, dodávka
 10. Zpracování zařazení prací do kategorií (tzv. kategorizace prací) podle požadavků hygienických předpisů, projednání s příslušnou hygienickou stanicí a organizací poskytující lékařsko-pracovní služby (škodlivé limity, vstupní prohlídky…)
 11. Osobní ochranné pracovní prostředky – zpracování regulativu OOPP podle rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců
 12. Šetření pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, odškodnění pracovních úrazů, jednání s úrazovou pojišťovnou
 13. Stálým klientům dále garantujeme:
  • Nepřetržitou poradenskou pomoc po telefonu nebo e-mailu,
  • Účast na kontrolách prováděných orgány státního odborného dozoru (IBP),
  • Aktualizaci všech interních předpisů v závislosti na nové legislativě
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo jste na našich stránkách nenašli potřebnou informaci, neváhejte nás kontaktovat na náš e-mail.

Not readable? Change text. captcha txt
0