http://bozppo.cz/epiphone-casino-coupe/ | http://bozppo.cz/casinos-online-europe-download-apk/ | http://bozppo.cz/job-description-of-a-online-casino-dealer/ | http://bozppo.cz/seminole-casino/ kontroly | Služby BOZP a PO Milan Kovarik

Provádění kontrolních činností BOZP a požární ochrany

Z aměřujeme se na provádění kompletních kontrol dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve firmách podle platných legislativních předpisů. Nedílnou součástí všech kontrolních činností je zjištění stavu, zdokumentování a návrhy nápravných opatření (návrhy na odstranění zjištěných závad, nedostatků a neshod)

Poskytované služby v rámci kontrolních činností

 • organizace kontrolních dní BOZP na staveništích
 • kontrolní činnost koordinátora BOZP na staveništích
 • kontroly vzájemné informovanosti o rizicích, koordinace a kooperace při zajišťování BOZP na pracovištích, kde pracují zaměstnanci více zaměstnavatelů ve smyslu Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. a souvisících předpisů
 • tématické a komplexní audity BOZP a PO
 • audity systémů řízení BOZP (dle OHSAS 18001)
 • prověrky BOZP ve smyslu Zákoníku práce
 • pravidelné kontroly úrovně BOZP ve smyslu Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. a souvisících předpisů
 • pravidelné preventivní prohlídky pracovišť v rámci prevence rizik
 • pravidelné kontroly stavu technické prevence ve smyslu a zákona č. 309/2006 Sb. a souvisících předpisů
 • kontroly dodržování předpisů o PO ve smyslu písm. e), odst. (1), § 5, zákona o PO
 • kontroly dokumentace PO
 • kontroly zjištění stavu zabezpečení požární ochrany a způsob dodržování podmínek požární bezpečnosti
 • inspekce v prostorách nájemců
 • kontroly nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • další inspekční služby podle specifik a potřeb organizace nebo dle konkrétních požadavků
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo jste na našich stránkách nenašli potřebnou informaci, neváhejte nás kontaktovat na náš e-mail.

Not readable? Change text. captcha txt
0