cherokee casino oklahoma | osage casino promotions | online gambling debt collection agency po-pozarni_ochrana | Služby BOZP a PO Milan Kovarik

Požární ochrana

V oblasti požární ochrany Vám naše firma nabízí zajištění komplexních služeb. Povinnosti, které musejí být splněny, jsou dány zákonem o požární ochraně a s nimi souvisejícími vyhláškami. Samozřejmě chápeme, že ne každý má čas a chuť se v těchto oblastech vzdělávat a neustále sledovat probíhající změny, a proto je tu právě naše firma, aby Vám poskytla léty podloženy kvalifikované zkušenosti.

Poskytované služby v rámci PO

 1. Provádění školení zaměstnanců z předpisů PO:
  • Školení zaměstnanců
  • Školení vedoucích zaměstnanců
  • Odborná příprava požárních hlídek
  • Odborná příprava preventistů požární ochrany
 2. Zpracování povinné dokumentace PO dle legislativních požadavků, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace PO:
  • Dokumentace o začlenění do kategorie činností
  • Posouzení požárního nebezpečí
  • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
  • Požární řády
  • Požární poplachové směrnice
  • Dokumentace zdolávání požárů (operativní plán, operativní karta)
  • Řád ohlašovny požáru
  • Tématické a časové plány školení zaměstnanců
  • Požární kniha
  • Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky PO, popř.
  • Požární hlídky
  • Určování počtu a druhu hasících prostředků
 3. Provádění požárních preventivních kontrol. Vyhodnocování výsledků těchto kontrol, upozorňování na nedostatky a závady související s PO, podávání návrhů k odstranění zjištěných závad.
 4. Provedení odborného auditu řešení požární ochrany ve Vaší firmě
 5. Šetření požárů, zajištění ohlašovacích povinností
 6. Účast na kontrolách státního požárního dozoru
 7. Zajišťování některých povinností obce na úseku PO
 8. Poradenství při nákupech nových strojních zařízení, při zavádění nových technologií z hlediska PO, zpracování potřebné provozní dokumentace. Spolupráce při kolaudaci nových staveb.
 9. Poskytování poradenské a metodické pomoci. jedná se o telefonickou a e-mailovou poradnu. Dále našim stálým klientům poskytujeme tzv. HOTLINE službu, tj. nepřetržitou 24hodinovou poradenskou službu na telefonu pro případ řešení mimořádných událostí.
po-pozarni ochrana
Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo jste na našich stránkách nenašli potřebnou informaci, neváhejte nás kontaktovat na náš e-mail.

Not readable? Change text. captcha txt
0