online casino uk | casino games for android download deutsch blizzard | casino berlin age | http://bozppo.cz/slot-machine-repair-books-download/ | casinos in florida 18 and up dance poradentstvi | Služby BOZP a PO Milan Kovarik

Poradenské služby

O bsahem námi nabízených poradenských služeb jsou odborné konzultace a doporučení ke zlepšení současného stavu BOZP a požární ochrany, dále také konzultace o problematice mající vztah k BOZP, požární ochraně a k oblastem s nimi  souvisejícími.

Poskytované služby v rámci poradenství

 • Poskytování informací o rizicích, stanovení koordinovaného postupu při zajišťování BOZP a PO na pracovištích, kde se vyskytují zaměstnanci více zaměstnavatelů
 • Zavedení a udržování bezpečnostní politiky v organizaci
 • Zavedení a udržování organizace zabezpečením požární ochrany
 • Poskytování informací o prevenci pracovních úrazů, nemocí z povolání a ostatních poškození z práce
 • Poskytování informací o prevenci havárií a nehod (včetně skoronehod, požárů a výbuchů)
 • Školení a odborná příprava pro splnění BOZP a PO
 • Stanovení odpovědnosti jednotlivých stupňů řízení na úseku BOZP a PO
 • Vypracování zákonné a vnitropodnikové dokumentace
 • Prevence rizik možného ohrožení životů a zdraví osob
 • Zavedení a udržení systému řízení BOZP (dle OHSAS 18001)
 • Zajištění efektivního fungování závodní preventivní péče
 • Poskytování informací o zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů
 • Technické a provozní dokumentaci strojů, zařízení a technologií
 • Poskytování rad pro nákup vhodných ochranných prostředků a zařízení
 • Poskytování rad pro nákup věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • Poskytování rad pro nákup strojů a strojních zařízení
 • Informace o ideálním rozmístění věcných prostředků požární ochrany (hasicí přístroje)
 • Informace o ideálním rozmístění požárních a bezpečnostních tabulek
 • Stanovení podmínek technické prevence
 • Stanovení pracovních podmínek pro mladistvé a ženy
 • Stanovení zvláštních požárních a bezpečnostních opatření
 • Stanovení povinností na úseku BOZP a PO pro externí dodavatele prací
 • Podávání informací o obsahu smluv, které řeší nebo mají řešit otázky BOZP a PO
 • Poskytování informací k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
poradenstvi-milan-kovarik
Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo jste na našich stránkách nenašli potřebnou informaci, neváhejte nás kontaktovat na náš e-mail.

Not readable? Change text. captcha txt
0