Školící činnosti

skoleni-znacka

V zájmu každého zaměstnavatele by mělo být provádění pravidelných školení svých zaměstnanců, který představuje splnění legislativních požadavků. V případě požární ochrany je zákonem dáno co a jak často by se mělo školit. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci často zavisí jen na rozhodnutí zaměstnavatele v jakém rozsahu, jaký bude obsah a jak často se bude provádět školení v závislosti na tom, jak jsou jím vnímány rizika ve firmě.

Součástí všech námi nabízených školení je vypracovaná povinná dokumentace a prokazatelné zdokumentování (vypracování podkladů pro školení – osnovy a tematické a časové plány školení, prezenční listiny a doklady o ověření znalostí nebo schopností zaměstnanců).

Poskytované služby v rámci školení

 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z předpisů k zajištění BOZP,- vstupní, opakovací
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO,- vstupní, opakovací
 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Zaškolení a následné proškolování k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • Další školící služby sestavené přesně podle specifik a potřeb klientovy organizace nebo dle konkrétních požadavků klienta, např školení na:
  • jeřábník, vazač
  • řidiče vysokozdvižných vozíků
  • řidiče „referenta“
  • školení 1. pomoci
presentation
Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo jste na našich stránkách nenašli potřebnou informaci, neváhejte nás kontaktovat na náš e-mail.

Not readable? Change text. captcha txt