Knihovna

Dokumentace k BOZP a PO Na této stránce se nacházejí jak dokumenty týkající se nabízených služeb, tak také hlavně dokumenty, které obsahují důležité legislativní informace vztahující se K BOZP [...]

0Read More

BOZP kurz

BOZP kurz odpovídající všem legislativním požadavkům. Velmi intuitivní prostředí pro ovládání. Kurz je zakončem testem, přičemž jeho úspěšné absolvování je odměněno certifikátem.

0Read More

Doba odpočinku

Jedná se o dobu mezi dvěma směnami, kterou má zaměstnanec určenou k odpočinku a relaxaci. Informace o této době lze také nalézt v § 90. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby [...]

0Read More

Ceny

Ceny Pro převážnou většinu poskytovaných služeb nemá naše firma pevně stanovené ceníky, což není součástí taktizování v rámci stanovení cen. Činnosti a specifika jednotlivých organizací jsou [...]

0Read More
page 1 of 2